Garance a Záruky

Garance a záruky Internorm

10

letou garanci

 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na bílých okenních a dveřních plastových profilech, které jsou zatížené povětrnostními vlivy, vyjma praskliny v pokosu
 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na okenních a dveřních plastových
  profilech s fólií z interiérové strany zatížené povětrnostními vlivy
 • proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi skel u izolačních zasklení s meziskelní rozpěrkou z nerezu nebo hliníku
 • proti kondenzaci vodní páry mezi tabulemi u izolačních skel s distančním rámečkem v hliníku a nerezi.
 • na funkčnost materiálového provedení dřevo/izolační pěna/hliníkový profil u EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 a FUSION za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu
 • na funkčnost slepení a těsnost tabulí izolačních skel s okenními profily u EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 a FUSION za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu
 • na přilepení nalepovacích mřížek.

5

letou garanci

 • proti korozi u vrchního kování domovních dveří s povrchovou úpravou PVD, pokud se nevyskytují mechanická poškození
 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na dveřních výplních, které jsou zatížené povětrnostními vlivy; garance se nevztahují na změny vzhledu povrchů v důsledku znečištění

3

letou garanci

 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů z plastu, které jsou zatížené povětrnostními vlivy
 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů eloxovaných nebo práškově upravených povrchů roletových a žaluziových profilů z hliníku, ketré jsou zatížené povětrnostními vlivy
 • na funkčnost okenního popř. dveřního kování za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu

 

Všeobecné záruky

 • Zhotovitel poskytuje objednateli na dodávaná okna, dveře, parapety a práce tvořící dílo záruku v délce 60 měsíců, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Záruční lhůta na ostatní výrobky a doplňky je 24 měsíců.
 • Záruční doba na dílo zhotovené zhotovitelem počíná běžet dnem předání díla objednateli. Nejpozději však 6 měsíců ode dne dodání zboží objednateli.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením nebo skladováním, za vady vzniklé při dopravě nebo montáži v případě, že ji nezajišťuje zhotovitel a za vady vzniklé z důvodu vyšší moci.
 • Práva odpovědnosti z a vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele písemnou formou neprodleně po zjištění vad. Tel. číslo pro ohlášení vad je 515 220 939, e-mail: generia@generia.cz. Reklamace musí vždy obsahovat číslo zakázky, datum a rok montáže, jméno, kontaktní adresu, telefon a přesný popis vady.
 • Zhotovitel se zavazuje řádně uplatnění vady na svůj náklad odstranit nejpozději do 30 dnů od data uplatnění vady.
 • Při uplatnění záruční opravy zhotovitelem je objednatel povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup do prostor, kde se nachází dílo, komunikovat se zástupci zhotovitele, kteří reklamaci řeší, dohodnout se a odsouhlasit včas způsob odstranění vady, umožnit zhotoviteli odvoz zboží, díla nebo jeho částí, na které se vztahuje uplatnění záruk za účelem odstranění vad apod..
 • Nebude-li reklamace oprávněná, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náhradu škody vzniklé projednáním takovéto bezdůvodné reklamace dle platného ceníku servisních prací.

Aktuálně

všechny aktuality

Kontakt

Generia s.r.o.. Havlíčkova 3512/5
669 02 Znojmo

Tel.: (+420) 515 220 939
Mobil : (+420) 775 196 296
E-mail: generia@generia.cz