Garance a Záruky

Garance a záruky Internorm

10

letou garanci

 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na bílých okenních a dveřních plastových profilech, které jsou zatížené povětrnostními vlivy, vyjma praskliny v pokosu
 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na okenních a dveřních plastových
  profilech s fólií z interiérové strany zatížené povětrnostními vlivy
 • proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi skel u izolačních zasklení s meziskelní rozpěrkou z nerezu nebo hliníku
 • proti kondenzaci vodní páry mezi tabulemi u izolačních skel s distančním rámečkem v hliníku a nerezi.
 • na funkčnost materiálového provedení dřevo/izolační pěna/hliníkový profil u EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 a FUSION za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu
 • na funkčnost slepení a těsnost tabulí izolačních skel s okenními profily u EDITION, EDITION4, VARION, VARION4 a FUSION za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu
 • na přilepení nalepovacích mřížek.

5

letou garanci

 • proti korozi u vrchního kování domovních dveří s povrchovou úpravou PVD, pokud se nevyskytují mechanická poškození
 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin na dveřních výplních, které jsou zatížené povětrnostními vlivy; garance se nevztahují na změny vzhledu povrchů v důsledku znečištění

3

letou garanci

 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů z plastu, které jsou zatížené povětrnostními vlivy
 • na stálost povrchů proti nepřirozené změně barvy a vzniku prasklin u roletových profilů eloxovaných nebo práškově upravených povrchů roletových a žaluziových profilů z hliníku, ketré jsou zatížené povětrnostními vlivy
 • na funkčnost okenního popř. dveřního kování za dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internormu

 

Všeobecné záruky

 • Zhotovitel poskytuje objednateli na dodávaná okna, dveře, parapety a práce tvořící dílo záruku v délce 60 měsíců, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Záruční lhůta na ostatní výrobky a doplňky je 24 měsíců.
 • Záruční doba na dílo zhotovené zhotovitelem počíná běžet dnem předání díla objednateli. Nejpozději však 6 měsíců ode dne dodání zboží objednateli.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením nebo skladováním, za vady vzniklé při dopravě nebo montáži v případě, že ji nezajišťuje zhotovitel a za vady vzniklé z důvodu vyšší moci.
 • Práva odpovědnosti z a vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele písemnou formou neprodleně po zjištění vad. Tel. číslo pro ohlášení vad je 515 220 939, e-mail: generia@seznam.cz. Reklamace musí vždy obsahovat číslo zakázky, datum a rok montáže, jméno, kontaktní adresu, telefon a přesný popis vady.
 • Zhotovitel se zavazuje řádně uplatnění vady na svůj náklad odstranit nejpozději do 30 dnů od data uplatnění vady.
 • Při uplatnění záruční opravy zhotovitelem je objednatel povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup do prostor, kde se nachází dílo, komunikovat se zástupci zhotovitele, kteří reklamaci řeší, dohodnout se a odsouhlasit včas způsob odstranění vady, umožnit zhotoviteli odvoz zboží, díla nebo jeho částí, na které se vztahuje uplatnění záruk za účelem odstranění vad apod..
 • Nebude-li reklamace oprávněná, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náhradu škody vzniklé projednáním takovéto bezdůvodné reklamace dle platného ceníku servisních prací.

Aktuálně

všechny aktuality

BEZPEČNĚ FUNGUJEME DÁL!
Jsme tu stále pro Vás.
Kontaktujte nás prosím
telefonicky či e-mailem. 

 

Kontakt

Generia s.r.o..

Havlíčkova 3512/5
669 02 Znojmo

Tel.: (+420) 515 220 939
Mobil : (+420) 775 196 296
E-mail: generia@seznam.cz